Головне меню
Про Нас
Гімн ДН3№71
Садочок"Золота рибка"

Сл.Н.В.Карпенко,
Муз.Н.М.Афанасенко

Дитячий садочок над Бугом Південним -
Кораблик дитинства в берізках і кленах.
Весела домівка підняла вітрила.
Живе наче в казці, очікує дива.

Садочок «Рибка золота» -
Острівець пізнання.
Садочок «Рибка золота»
Здійснює бажання.

Навчають в садочку любить батьківщину,
Світ пізнавати кожної днини.
Зростаємо дужі, щирі й веселі
У нашій дбайливій та добрій оселі.

Садочок «Рибка золота» -
Острівець пізнання.
Садочок «Рибка золота»
Здійснює бажання.

В дошкільному закладі функціонує 12 груп :

  •  2 групи раннього віку,
  •  9 груп дошкільного віку
  •  2 групи спеціального призначення : логопедична та з порушенням зору

Садок відвідує 410 дітей.

      В садку обладнані музично-спортивна зала, методичний кабінет, кабінет психолога, дефектолога, логопеда, музкерівників, медичний блок, музейний осередок

      Щоб зберегти світ дитинства, допомогти дитині прожити дитячі роки в радості і повноті намірів, педколектив з допомогою батьків створив сприятливі умови для всебічного розвитку дітей: сучасні осередки природи та пошуково-дослідницької діяльності, різних видів (творчих, розвивальних, настільних) ігор, зони усамітнення, рухової активності, художньо-естетичні центри.  Особлива увага приділяється розвитку дітей в творчих іграх.

           Для розвитку у дітей творчості та фантазії працюють різні гуртки: "Клуб юних естетів прироли", "Орігамі", "Весела палітра",  "Маленькі економісти", "Театральна студія",  "Планета міркувань", "Пластилінографія", англійської мови, співів, гри на музичних інструментах.

      Значна увага приділяється фізкультурно-оздоровчій роботі. З дітьми проводять ранкову та гігієнічну гімнастики, заняття з фізкультури в залі та на вулиці, коригуючі вправи, пальчикові ігри, фізхвилинки, психогімнастику, спортивні розваги, ігри у волейбол і баскетбол.

Колектив дитячого садка нараховує 57 працівників :

- 29 - технічний персонал
- 27 - педагогів.
З них : 20 -вихователів, 2- муз керівника, 1 - психолог, 1 - дефектолог, 1 - логопед, 1 - вихователь-методист.
* 19 педагогів мають вищу освіту
* 8 - середню-спеціальну
Вищу категорію : 5
І категорію - 5
ІІ категорію - 0
Спеціаліст - 8
Два педагога мають звання : «Старший вихователь» і «Вихователь-методист»

   З метою осучаснення педпроцесу у роботі з дітьми використовуються інноваційні методики та технології : «Технологія естетико-екологічного виховання» Г.С. Тарасенко, «Виховання казкою» Л.Б.Фесюкової, "Логіко-математичний розвиток дітей дошкільного віку" Н.Баглаєвої, ТРВЗ.

Гаслом закладу є: «Спільними зусиллями, з любов'ю до дітей»

Цільові орієнтири педагогічного колективу

на 2017-2020 н.р. :

1. Оновлення змісту, форм і засобів навчання, виховання і розвитку дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти та програм розвитку дитини.

2. Особистісно-орієнтовне виховання дошкільників шляхом поєднання національних традицій та основних досягнень світової педагогічної думки.

3. Створення умов для забезпечення права дитини на здобуття дошкільної освіти, задоволення її життєвих потреб.

4. Удосконалення методики проведення ігрової діяльності та збагачення ігрового середовища закладу.

5. Реалізація завдань художньо-естетичного розвитку

6. Виховання особистості з достатнім рівнем мовленнєво-комунікативної компетентності

Освітні завдання на 2019-2019н.р. 

 1. Оновлення освітнього процесу шляхом реалізації компетентнісного підходу та педагогіки партнерства.
2. Реалізація завдань мовленнєвого розвитку засобами українського фольклору.
3. Формування соціального досвіду дошкільника під час творчих ігор.

 

 Пріоритетним напрямком роботи з 1999р.є : 

"Формування основ безпеки життєдіяльності
дітей дошкільного віку"
    Для виконання завдань з даного напряму роботу з дошкільниками проводимо в таких напрямках :
- «Дитина серед людей».
- «Дитина серед предметів».
- «Вогонь - друг, вогонь - ворог».
- «Безпечні та небезпечні вулиці і дороги».
- «Природа - друг, коли ти добре знаєш її».
- «Про здоров'я треба знати, про здоров'я треба дбати».
    В 2013році  в закладі розроблена варіативна програма "Про безпеку знаємо, про здоров'я дбаємо". При її розробці ми врахували концептуальні засади та вимоги нової редакції Базового компоненту, зазначених в освітніх лініях «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина у світі культури», оновленої програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» та компетентнісний підхід.    
      Основними формами роботи з нашими вихованцями є : «Хвилинки ОБЖД», «Уроки практичного життя», «Тиждень безпеки дитини», "Тижні знань з основ безпеки життєдіяльності", тематичні дні, тижні, бесіди по валеології та ОБЖД під час прогулянки. 
     Хвилини безпеки проводяться 1 раз в тиждень під час комплексного заняття або спеціально відведений час в режимі дня. Форма проведення різноманітна : це і дидактична гра, бесіда, розповідь, досліди, читання та бесіда за змістом творів художньої літератури, розгляд ілюстрацій та бесіда за їх змістом, вивчення правил безпеки, тренувальні вправи під час, яких діти отримують чи закріплюють знання про основні правила поводження в різних небезпечних для життя ситуаціях. «Хвилинки безпеки» спрямовані на реалізацію педагогами комплексного підходу до проблеми формування життєвої компетентності дошкільника, а також на систематизацію знань вихованців про правила безпеки життєдіяльності.  
          Для становлення елементарної життєвої компетентності дошкільника, дорослі повинні опікуватися проблемою формування в дитини уміння жити у злагоді з довкіллям і в злагоді з самим собою. Програма розвитку дитини дошкільного віку рекомендує проводити в дошкільному віці «уроки практичного життя». Завдання яких - навчити дітей науці і мистецтва гармонійного існування у світі речей, предметів та матеріалів, серед яких зустрічаються безпечні та небезпечні.
    Педагоги нашого закладу проводять з дітьми середнього дошкільного віку «уроки практичного життя» - 1 раз в тиждень в ІІ половину дня, тривалість 10-12 хв. В старшій групі тривалість збільшиться до 15-20хв.
    Проводячи «Уроки практичного життя», педагоги дотримуються наступних умов : 
1. Не віднімати у дитини небезпечні предмети.
2. Не лякати дитину.
3.Спокійно пояснювати ймовірні негативні наслідки від дії з небезпечними предметами.
4. Наводити приклади з життя.
5.Показувати й пояснювати правила поводження з небезпечними предметами.
   «Уроки практичного життя» допомагають вправлянню дітей в умінні гармонійно входити в соціум, налагоджувати стосунки, диференціювати приємне - неприємне - небезпечне, товаришувати, уникати конфліктів, з найменшими витратами виходити з них, надавати допомогу в різних ситуаціях.
      Життєва компетентність дошкільника  - важлива передумова його особистісного становлення. Надання дітям знань про здоров'я та здоровий спосіб життя, становлення їх фізичного, психічного, соціального і духовного здоров'я є необхідним, важливим завданням для дошкільного навчального закладу. Тому творчою групою педагогів нашого садка була розроблена «Концепція валеологічної освіти», яка відповідає змісту Базового компоненту і реалізується через тематичні тижні в молодших - старших групах. Щоб більш цікаво та змістовно реалізувати дані завдання  вихователі використовують в своїй роботі творчий доробок авторських віршів вчителя-дефектолога нашого закладу Карпенко Наталії Вікторівни, який був надрукований в інформаційно-методичному віснику управління освіти Вінницької міської ради «Джерело» в серпні 2002р., № 3(44)
    Відповідно  інструктивно-методичних рекомендацій від 19.08.2011 за №1/9-635 з метою поліпшення якості організаційної практичної і навчально - виховної роботи з питань особистої безпеки та захисту життяу  щорічно в травні проводимо "Тиждень безпеки дитини".  Педколектив закладу врахував «Методичні рекомендації щодо проведення ТБД» и і розробив власний «Тиждень безпеки дитини» для молодшої, середньої, старшої груп. А відповідно до наказу від 26.04.2013 за №193/470 два рази на рік в листопаді та квітні проводимо "Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності"
    Проведення комплексної роботи з нашими вихованцями сприяє виробленню у них необхідних умінь, навичок, тримання необхідних знань щодо безпечного перебування в довкіллі. 
      Формування у дитини дошкільного віку свідомої безпечної поведінки в довкіллі базується на позитивних прикладах у поведінці дорослих. Батьки повинні зрозуміти, що не можна вимагати від дитини виконання будь-якого правила, якщо дорослі самі не завжди ним керуються. Розбіжності вимог до дитини з боку батьків вдома та вихователів у дошкільному закладі можуть викликати у дитини почуття образи, збентеження та навіть агресії. Тільки за умови тісного зв'язку з сім'єю можна досягти бажаних результатів у навчанні дітей правил безпеки. Тому перед педколективом постає завдання - зацікавити батьків перспективою подальшого розвитку дітей, зробити батьків своїми однодумцями.
      Основними напрямками взаємодії педагогів з батьками з формування у дітей безпечної поведінки в довкіллі є : 
• інформація батьків про правила особистої безпеки та поведінки в різних екстремальних ситуаціях;
• інформація про створення максимально безпечних умов перебування дитини вдома, на подвір'ї, на відпочинку тощо;
• ознайомлення батьків з роботою дошкільного закладу з даного питання, результатами навчання та виховання дітей;
• залучення батьків до освітнього процесу
       З метою реалізації цих завдань з батьками проводяться різні форми роботи. Наприклад: консультації «Безпека вашого малюка», «Як ознайомлювати дошкільнят з правилами пожежної безпеки», батьківський лекторій «Вулиця і діти», збори-диспут «Дорослі, діти та надзвичайні ситуації», вікторина «Чи знаємо ми правила дорожнього руху», круглий стіл «Наодинці вдома», медичний всеобуч «Надання невідкладної допомоги» та інші.
       В куточках для батьків постійно розміщуються різноманітні пам'ятки щодо поводження в різних надзвичайних ситуаціях, поради, рекомендації по профілактиці інфекційних захворювань, дотримання здорового способу життя. В закладі створений куточок ОБЖД, в наявності різноманітні інформативні стенди з питань безпеки життєдіяльності.

          Слід зазначити, що педагогічний колектив нашого закладу постійно презентує свою роботу з даного напрямку, проводячи семінари, методоб'єднання, курси для різних категорій педрацівників не лише міста, а й області. Досвід роботи був висвітлений в газеті «Освіта Вінниччини» квітень 2008р, №14 (116). ж."БВДС" №11, 2012, №7-8, 2013, ж. "Творча скарбничка" №1,2014, ж."Вихователь-методист" №3,2016р.