Головне меню
Прозорість та відкритість

 

1. Cтатут закладу освіти

2. Ліцензії на впровадження освітньої діяльності;

3. Cтруктура та органи управління закладу освіти;

4. Кадровий склад педагогічного персоналу; 

5. Освітні програми, що реалізуються в закладі;

6.Фактична кількість дітей, що зараховані до закладу ;

7. Мова освітнього процесу;

8. Наявність вакантних посад в закладі;

9. Матеріально-технічне забезпечення закладу

10.Результати моніторингу якості освіти

11. Річний звіт про діяльність закладу 

12. Порядок прийому дітей до закладу

13. Умови доступності закладу для дітей та  з особливими потребами; 

14. Розмір плати для батьків за харчування дітей в закладі;

15. Перелік додаткових освітніх послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

16 Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками КЗ "ДНЗ №71 ВМР" 

17. Положення про команду психолого-педагоігчного супроводу дитини з ООП в КЗ "ДНЗ №71 ВМР"

18. Положення  про внутрішню систему забезпечення якості освіти в КЗ "ДНЗ №71 ВМР"

19Освітня програма КЗ "ДНЗ №71 ВМР" на 2022-2023 н.р. 

20. Звіт по самооцінюванню освітніх і управлінських процесів та внутрішньої системи забезпечення якості освіти у КЗ «ДНЗ № 71 ВМР»

20 Інформація про використання публічних коштів, відповідно до п.3 ст.30 Закону України «Про освіту» :

 Кошторис 2022

 

 

 Закупівля

Обгрунтування м'ясо  

Обгрунтування молоко

Обгрунтування сир кисломолочний і сир твердий

Обгрунтування електроенергія 

Обгрунтування овочі