Головне меню
Прозорість та відкритість

 

1. Cтатут закладу освіти

2. Ліцензії на впровадження освітньої діяльності;

3. Cтруктура та органи управління закладу освіти;

4. Кадровий склад педагогічного персоналу;

5. Освітні програми, що реалізуються в закладі;

6.Фактична кількість дітей, що зараховані до закладу ;

7. Мова освітнього процесу;

8. Наявність вакантних посад в закладі;

9. Матеріально-технічне забезпечення закладу

10.Результати моніторингу якості освіти

11. Річний звіт про діяльність закладу

Презентація

12. Порядок прийому дітей до закладу

13. Умови доступності закладу для дітей та з особливими потребами;

14. Розмір плати для батьків за харчування дітей в закладі;

15. Перелік додаткових освітніх послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

16 Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками КЗ "ДНЗ №71 ВМР"

17. Положення про команду психолого-педагоігчного супроводу дитини з ООП в КЗ "ДНЗ №71 ВМР"

18. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в КЗ "ДНЗ №71 ВМР"

18.1. Звіт по самооцінюванню освітніх і управлінських процесів та внутрішньої системи забезпечення якості освіти у КЗ «ДНЗ № 71 ВМР»  - "Комплексне" (2021-2022 н.р.)

18.2  Звіт по самооцінюванню освітніх і управлінських процесів та внутрішньої системи забезпечення якості освіти у КЗ «ДНЗ № 71 ВМР»   - "Освітнє середовище" (2022-2023 н.р.)

 

19. Освітня програма КЗ "ДНЗ №71 ВМР" на 2023-2024 н.р.

20. Стратегія розвитку КЗ "ДНЗ №71 ВМР" на 2021-2024 р.р.

 

21. Інформація про використання публічних коштів, відповідно до п.3 ст.30 Закону України «Про освіту» :

Кошторис 2023

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень форма № 4-2м 

Звіт Про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м) 

Звіт Про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду форма N 4-3м)   

Звіт Про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) 

Відкритий бюджет


 
Публічні закупівлі
Обгрунтування електроенергії
Обгрунтування молоко
Обгрунтування сир
Обгрунтування молоко
Обгрунтувнаня сир

Обгрунтування ранні овочі

 Обгрунтування м'ясо 

Обгрунтування овочі 

Обгрунтування сир