Головне меню
Прозорість та відкритість

 

1. Cтатут закладу освіти

2. Ліцензії на впровадження освітньої діяльності;

3. Cтруктура та органи управління закладу освіти;

4. Кадровий склад педагогічного персоналу;

5. Освітні програми, що реалізуються в закладі;

6.Фактична кількість дітей, що зараховані до закладу;

7. Мова освітнього процесу;

8. Наявність вакантних посад в закладі;

9. Матеріально-технічне забезпечення закладу

10.Результати моніторингу якості освіти

11. Річний звіт про діяльність закладу

Презентація

12. Порядок прийому дітей до закладу

13. Умови доступності закладу для дітей та з особливими потребами;

14. Розмір плати для батьків за харчування дітей в закладі;

15. Перелік додаткових освітніх послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

16 Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками КЗ "ДНЗ №71 ВМР"

17. Положення про команду психолого-педагоігчного супроводу дитини з ООП в КЗ "ДНЗ №71 ВМР"

18. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в КЗ "ДНЗ №71 ВМР"

18.1. Звіт по самооцінюванню освітніх і управлінських процесів та внутрішньої системи забезпечення якості освіти у КЗ «ДНЗ № 71 ВМР»  - "Комплексне" (2021-2022 н.р.)

18.2  Звіт по самооцінюванню освітніх і управлінських процесів та внутрішньої системи забезпечення якості освіти у КЗ «ДНЗ № 71 ВМР»   - "Освітнє середовище" (2022-2023 н.р.)

 

19. Освітня програма КЗ "ДНЗ №71 ВМР" на 2023-2024 н.р.

20. Стратегія розвитку КЗ "ДНЗ №71 ВМР" на 2021-2024 р.р.

 

21. Інформація про використання публічних коштів, відповідно до п.3 ст.30 Закону України «Про освіту» :

Кошторис 2024

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги  форма № 4-1м 

Звіт Про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2м) 

Звіт Про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду форма N 4-3м)   

Звіт Про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) 

 Звіт Про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м)

Відкритий бюджет


 
Публічні закупівлі
Обгрунтування електроенергії
Обгрунтування молоко
Обгрунтування сир
Обгрунтування молоко
Обгрунтувнаня сир

Обгрунтування ранні овочі

 Обгрунтування м'ясо 

Обгрунтування овочі 

Обгрунтування сир 

 2024

Обгрунтування мясо

Обгрунтування овочі

Обгрунтування сир

Обгрунтування сухофрукти

Обгрунтування квасина

Обгрунтування електроенергії 

Обгрунтування овочі. фрукти